Certificaten

DesignNorth is gecertificeerd conform de richtlijnen VCA** 2017/6.0.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het VCA-certificaat is een checklist en bedoeld om veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Het VCA-certificaat bestaat al sinds 1994 en voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in Europese normen. Door middel van deze VCA-certificering tonen wij aan, dat DesignNorth werkt volgens deze eisen, die worden gesteld op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Safety Culture Ladder