Diensten

Er wordt veel waarde gehecht aan de communicatie en de wensen en verwachtingen van stakeholders. Hierbij wordt verder gekeken dan alleen de opdrachtgever. Zo organiseren wij bewonersavonden, gebruiken social media indien daar behoefte aan is en zijn onze medewerkers betrokken met de bewoners tijdens de werkzaamheden.

Deel 1
  • Opstellen ontwerpdocumenten voor aanbesteding
  • Pre-engineering voor opdrachtgevers
  • Werkvoorbereiding voor uitvoering
Deel 3
 

  • Dienstverlening van vakbekwaam personeel
  • Landmeten en revisie werkzaamheden
Deel 2
 

  • Eisenverificatie
  • Vergunningstrajecten
  • Planontwikkeling